Nieuwsbrief oktober

Beste bewoner

We kijken vooruit naar de vooropgezette verhuisdatum op 8 november. Die dag verhuizen de bewoners en het team van woningen 7-8 naar de nieuwe woningen 7-8-9-10. Dit zijn woningen voor telkens, maximum, 9 bewoners.

Er wordt nog veel en hard gewerkt om alles tijdig klaar te krijgen. Hierdoor zijn er veel ploegen tegelijk aan het werk en zal er in de tussentijd wat parkeerhinder zijn op het domein, onze excuses daarvoor.

Ook de wetenschap staat niet stil. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die de ziekte van Alzheimer proberen te stabiliseren. Deze geven een mooi toekomstperspectief maar nog niet het grote euforie-gevoel. Het ziekteproces kan hiermee met 27% vertraagd worden.
Over de ziekte van Parkinson is er ook een nieuwe ontwikkeling, namelijk “DBS”. Dit is een diepe hersenstimulatie met elektroden die tot een betere coördinatie leidt. Hierdoor lukt het om symptomen beter onder controle te houden. Goed nieuws dus voor de toekomst.

Een dikke merci aan iedereen voor de goede respons op de voorbije Covid-vaccinatieoproep. Fijn dat iedereen beseft dat corona nog niet voorbij is. We mogen echter nog niet vaccinatiemoe worden, eind oktober komt de belangrijke griepvaccinatie er immers nog aan.

Eddy Devolder
Campusdirecteur

[nieuwsbrief TM oktober 2022] – PDF