Onze zonnepanelen komen eraan

Eind augustus 2020 hebben Woonzorgnet-Dijleland VZW en Druifkracht CV een intentieverklaring getekend met als doel de stroomvoorziening van de woonzorgcentra Keyhof in Huldenberg en Ter Meeren in Neerijse toe te vertrouwen aan de lokale energiecoöperatie.

We willen immers meewerken aan de energietransitie door zelf groene stroom op te wekken. Een groot deel van de eigen behoefte zal worden geproduceerd via deze burgercoöperatie. Op de daken van beide woonzorgcentra komen zonnepanelen. Dit dankzij het vertrouwen van de al bijna 200 coöperanten van Druifkracht. Behalve omwonenden kunnen bijvoorbeeld ook de eigen personeelsleden coöperant worden en daarmee mede-eigenaar van de nieuwe installaties. Een duurzame investering die rendeert !

De verwikkelingen rond het COVID-19-virus betekenden een vertraging van maanden bij de voorbereidingswerkzaamheden omdat bijvoorbeeld plaatsbezoeken door technici tijdelijk onmogelijk waren. Zodra de netstudie van netwerkbedrijf Fluvius afgerond is kan de aannemer beginnen met het plaatsen van 380 zonnepanelen op het dak van Keyhof en 300 op het dak van Ter Meeren.

De totale capaciteit van de twee sites samen bedraagt 265 kilowattpiek en die zal meer dan 225 MWh stroom produceren per jaar. Dat is vergelijkbaar met de gemiddelde jaarlijkse stroombehoefte van 64 gezinnen. Binnenkort meer over de vorderingen van deze twee zonneprojecten!