Persmededeling 27 augustus

Persmededeling

Donderdag 27 augustus 2020

KABINET VAN DE VLAAMSe MINISTER VAN welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding

Corona: inspirerende voorbeelden voor bezoekersregeling in woonzorgcentra

Vandaag bracht Vlaams minister Wouter Beke een bezoek aan woonzorgnet Dijleland. Hij kreeg er uitleg over de manier waarop zij de bezoekersregeling aanpakken, in een goed evenwicht tussen fysieke gezondheid en mentaal welzijn. De minister vraagt de Vlaamse taskforce om deze en andere inspirerende voorbeelden te verzamelen, op te nemen in haar evaluatie en mee te geven aan alle woonzorgcentra.

Woonzorgnet Dijleland bestaat uit 4 woonzorgcentra: De Wingerd, Dijlehof,  Keyhof en Ter Meeren. Het gaat zowel over kleinschalige wooneenheden specifiek gericht op met personen met dementie en grotere woonzorgcollectiviteiten.

Binnen de huizen van Dijleland heerst een JA-cultuur, waarbij het nooit de gewoonte is om dingen te verbieden. Samen met bewoners en hun naasten zoekt men naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen. Alles begin met respect voor de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners, hun mantelzorgers en familie. Het beleid wordt gemaakt in samenspraak met hen.

Levenskwaliteit staat voorop. In Dijleland is vaak tot 6 dagen bezoek per week mogelijk. Familie kan dit bezoek online registreren. De woonzorgcentra bepalen niet wanneer familie mag komen. Er zijn ook uitzonderingen voor kamerbezoek. Ook de aanwezigheid bij de doop van een pas geboren achterkleinkind is mogelijk, evenals het vieren van de verjaardag met familie.

Vermoedelijke besmettingen leggen immers grote druk op personeel en familie. De beschikbaarheid van beschermingsmateriaal, testen en cohortering is daarom essentieel. Dat is vandaag in orde, en helpt om snel op de bal te spelen zodat strengere maatregelen vermeden kunnen worden.

Niet enkel het personeel kreeg bijkomende opleiding, maar ook de familie van bewoners. Mensen nemen ook die verantwoordelijkheid, en zijn zich heel bewust van hygiëne en infectiebeleid en hun verantwoordelijkheid naar anderen.

Vlaams minister Wouter Beke: “Bewoners van woonzorgcentra hebben recht op bezoek, ook in coronatijden. Er zijn heel veel woonzorgcentra die in moeilijke omstandigheden een heel menselijke houding aannemen tegenover bezoek van familie aan bewoners. We moeten niet van bovenaf het warm water uitvinden, maar wel de ongelooflijke creativiteit op het terrein naar boven brengen. Vandaag verzamelt de Taskforce het overzicht van de bezoekersregelingen in alle Vlaamse woonzorgcentra. Dit is een goede zaak. We moeten de goede voorbeelden die er zijn aanbieden aan alle woonzorgcentra. Het coronavirus is nog niet weg, en bewoners van woonzorgcentra blijven heel kwetsbaar. Maar de kennis en ervaring die is opgebouwd door directeurs, personeel, mantelzorgers, … kan het verschil maken om het mentaal welzijn van bewoners te garanderen.”