Revalideren Kortverblijf - Neerijse

Revaliderend Kortverblijf

Vele patiënten zijn na het doormaken van een hersenberoerte ernstig geïnvalideerd. Er is een groep van patiënten die nood heeft aan revalidatie maar helaas een te laag revalidatie potentieel kent omwille van verschillende redenen. Deze patiënten hebben wel behoefte aan revalidatie doch niet in de intensiteit zoals wordt aangeboden in een traditionele revalidatie-eenheid.

In 2014  werd voor deze patiënten een nieuwe tijdelijke proefvoorziening in WZC Ter Meeren samen met het UZ Gasthuisberg opgestart. Dit onder de vorm van kortdurende, meer op basisactiviteiten gerichte revalidatie, gedurende vier weken in een huiselijke setting binnen het aanbod van kleinschalig genormaliseerd wonen in dit woonzorgcentrum.  In de derde week van hun opname gingen de bewoners/patiënten één dag terug naar het ziekenhuis om te evalueren of het ontslag nadien naar intensieve revalidatie, naar huis of naar een woonzorgcentrum zou zijn.

De resultaten na 2 jaar zijn fantastisch te noemen. Van de 22 patiënten/bewoners die dit parcours via ons woonzorgcentrum hebben afgelegd, zijn er 55% nadien met een groot enthousiasme en potentieel naar het revalidatiecentrum gegaan. Ver boven de verwachtingen, kon 40% vanuit Ter Meeren terug naar huis en slechts 5% werd gehuisvest in een aangepast woonzorgcentrum. Fier zijn we dan ook dat deze 2 personen (5%) samen met hun mantelzorgers voor Ter Meeren kozen als hun permanente huisvesting. De ganse ploeg van Woning 5/6 verdient hier natuurlijk een dikke pluim voor hun inzet, engagement en de manier waarbij ze onze 3 grote peilers van leren, zorg en respect hier in praktijk een echt gezicht geven.