Turn-Only-Once

Dinsdagnamiddag 1 februari gaven we het startschot voor een innovatieproject in Ter Meeren. TOO of voluit Turn-Only-Once is een 1x draaien bedzorgconcept waarbij een multidisciplinaire groep zorgverleners in het woonzorgcentrum vernieuwende technieken en materialen zal toepassen en evalueren.

Het doel is drieledig:

  • zorg- en levenskwaliteit voor personen met een zware zorgafhankelijkheid verbeteren.
  • mentale werkdruk en fysieke werklast verlagen bij zorgverleners.
  • zorgefficiëntie en zorghaalbaarheid vergroten.

Om deze transitie mogelijk te maken werken we nauw samen met Ontex Group die ons nieuwe incontinentiematerialen aanbieden en producten voor het verzorgend wassen. Daarnaast willen we via zorgspecifieke aanpassingen van de bewonerskledij het aantal manipulaties proberen te beperken in functie van het bewonerscomfort.

Zorginnovatie & Kwaliteit

Zo bereiden we ons meteen ook voor op een niet zo verre toekomst waarin de verdere ‘verzilvering’ van de samenleving en steeds ouder wordende bewoners de gemiddelde zorggraad in het woonzorgcentrum doen stijgen.

Ondanks deze maatschappelijke evoluties en de huidige krapte op de arbeidsmarkt willen we niet inboeten op kwaliteit. Wel integendeel. Maar we kunnen medewerkers vandaag niet vragen om nog harder te werken, dus moeten we slimmere zorg realiseren.

Innovatief en duurzaam werken komt zowel de bewoner als de zorgverlener ten goede. Een win-win situatie!