Verplichte vaccinatie?

Het overlegcomité van de verschillende regeringen besliste afgelopen vrijdag dat de vaccinatie tegen COVID-19 voor zorgpersoneel op korte termijn verplicht wordt. Heel wat zorgwerkgevers waren vragende partij voor een dergelijke maatregel. Hoe die verplichting concreet zal worden opgelegd en gecontroleerd, of wat de gevolgen zullen zijn voor niet gevaccineerde medewerkers, weten we nog niet. 

Het spreekt voor zich dat we bij Woonzorgnet-Dijleland en WZC Ter Meeren overtuigd zijn van de noodzaak aan een algemene en zo breed mogelijke vaccinatie in de samenleving. We juichen deze verplichting echter niet toe wanneer die alleen geldt voor zorgpersoneel. Wie vanuit principiële of medische argumenten een vaccin weigert, maar zich wel al meer dan een jaar aan alle preventieregels houdt om het virus uit het woonzorgcentrum te houden, verdient respect in plaats van harde sancties.

Eigen verantwoordelijkheid primeert

Met een vaccinatiegraad boven de 90% bij medewerkers en bewoners benaderen we een groepsimmuniteit waar men elders alleen van kan dromen. Het welzijn van bewoners wordt niet alleen door het risico op een Corona-infectie bepaald. Wanneer een woonzorgcentrum straks uitstekende krachten dreigt te verliezen omwille van een vaccinatiestatus komt de kwaliteit van zorg evenzeer in het gedrang.

Er dringt zich een gediversifieerd beleid op dat rekening houdt met de regionale vaccinatiegraad, de  viruscirculatie en vooral oog heeft voor het welzijn van iedereen. Maatregelen zoals de aangekondigde loonderving en zelfs een schorsing van niet-gevaccineerd zorgpersoneel in Frankrijk passen in Vlaanderen niet.  De verantwoordelijkheid voor het beschermen en het welzijn van de bewoners zoekt men beter in goed werkgeverschap, coaching, dialoog en preventie, niet in een bikkelhard beroepsverbod.

Meer toelichting bij ons standpunt?

Neem contact op met Eddy Devolder, campusdirecteur WZC Ter Meeren (016 47 13 51)