Weeknieuws 26 november

Beste bewoner, familie en medewerkers

Op dit ogenblik is WZC Ter Meeren weer volledig Coronavrij en volgen we alles en iedereen nauwlettend op om op die manier alles zo goed mogelijk betreffende het coronavirus onder controle te houden.

Testing
We blijven intensief testen om een mogelijke uitbraak snel te detecteren en te controleren.
De overheid levert nog voor eind deze week 50 stuks van de sneltest. De coördinerende en raadgevende arts dr. Ursula en haar collega’s vaste artsen beslissen wanneer ze ingezet worden en houden daarbij rekening met de beperkingen van de test en de impact op de bewoners. Ons beleid blijft om alleen te testen bij een klinisch beeld van Corona of bij hoog risicocontact.
We testen niet preventief gezien de ernstige impact op bewoners

Maatregelen
Goede handhygiëne, het correct dragen en manipuleren van het neusmondmasker (zo weinig mogelijk het aangezicht aanraken) en voldoende afstand houden van minimaal 1.5 meter blijven de gekende regels. Daarnaast is voldoende verluchten en ventileren van primordiaal belang om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.
Aarzel niet om tijdens het kamerbezoek het raam op kipstand te zetten.

Arbeidsvoorwaarden
Iedereen van harte bedankt voor de ondersteunende berichten en blijken van waardering.
Ondertussen hebben we met z’n allen vernomen de Vlaamse Overheid enerzijds de koopkracht van het bestaande personeel zal verhogen begin 2021 en anderzijds budgetten vrijmaakt om meer personeel te kunnen gaan aanwerven.
We wachten nog op de details om de juiste impact voor WZC Ter Meeren in te schatten.

De hoekstenen van ons succes tot nu toe zijn het vertrouwen in elkaar en de gezamenlijke wens om dit alles gezond en wel, volgend jaar achter ons te kunnen laten

Eddy Devolder
Campusdirecteur