Het bouwproject van WZC Ter Meeren zit  in de eindfase: de nieuwbouw opent begin november2022 de deuren. De gloednieuwe en hedendaagse brasserie wordt het kruispunt voor wandelaars en fietstoeristen en een springplank voor gezellige momenten en ontmoetingen voor bewoners, bezoekers en mensen uit de buurt. Heb...

In Vlaanderen zijn er meer dan 1.7 miljoen mantelzorgers (18 jaar en ouder), zij zorgen dagelijks voor anderen. Dat zijn ouders van een kind met een verstandelijke beperking, een kind van ouders met een beperking, een broer of zus die zorg draagt voor iemand met...

Dankzij de firma Special Ad en een reeks lokale bedrijven die het project co-financieren hebben we vanaf 1 juni 2022 een deelauto ter beschikking. Deze multifunctionele wagen kan gehuurd worden voor uitstappen, consultaties, etc. door en voor (familie van) bewoners in WZC Ter Meeren en...

Met een toename van de zorgzwaarte bij een bewoner neemt ook de fysieke belasting van de medewerker flink toe. Vanuit ergonomische standpunt en als zorgende werkgever nemen wij initiatieven om de werkdruk en de werklast te verlagen. Bij één van zo’n initiatieven bekijken we samen...

De medewerkers, directie van WZC Ter Meeren en het bestuur van Woonzorgnet-Dijleland wensen je een warme kerst en een hoopvol 2022. Een jaar met veel mooie momenten en verbindende lichtpuntjes voor iedereen....

Beste bewoner, beste familie, beste medewerker, Ondertussen zijn de testresultaten van de 2de aangekondigde testing gekend van de bewoners van W6. Iedereen testte negatief met uitzondering van 1 bewoner die positief testte. Gezien de incubatieperiode en de huidige richtlijnen geldt er een quarantaine voor deze woning...

Beste bewoner, beste familie, beste medewerker, Vermits we nog geen testresultaten binnen hebben, heeft onze CRA arts Dr Segaert het testcentrum gebeld. Door de grote druk op deze centra zullen we pas maandag alle resultaten binnen hebben. Daarom kunnen we nog geen bezoek toelaten op woning 6....

Beste bewoner, beste familie, beste medewerker, Helaas heeft de 4e golf ook Ter Meeren bereikt. Momenteel is er een positief resultaat bij een bewoner op woning 6. Alle bewoners van deze woning worden nu getest. Tot we de resultaten van deze testing kennen, is bezoek op...

2022 komt in zicht! Wat snakken we ernaar om eind dit jaar de beste voornemens te maken naar 2022 en volgende jaren, ZONDER rekening te moeten gaan houden met het Coronavirus dat ons nu al 2 jaar serieus in de ban heeft. 2021 is opnieuw een jaar...

Beste bewoner, Beste familie, Graag geven we jullie een update mee vanuit WZC Ter Meeren. Met de ongekend hoge besmettingscijfers rondom ons schakelen we in het woonzorgcentrum over op FFP2-maskers. Dit geldt voor alle (zorg)medewerkers en vrijwilligers die contact hebben met de bewoners. Dit uiteraard boven op...