Nieuwe tillift met innovatieve Touch en Move Rijondersteuning

Na een succesvolle testopstelling in het voorjaar van 2022 mochten we op maandag 17 oktober onze eerste passieve tillift met Touch&Move rijondersteuning van Joy in Care in dienst nemen, geleverd door de firma Beka Hospitec.

 

Door een toename van de zorgzwaarte neemt ook de fysieke belasting flink toe. Ondanks het werken met een tillift, wordt het maken van een transfer regelmatig als te zwaar ervaren. Zo kan het nemen van scherpe bochten, manoeuvreren in kleine ruimten en het in gang zetten van de lift erg belastend zijn voor de nek, schouders en rug van de zorgverlener.

Verder zorg dragen, ook voor ons zorgpersoneel, daar gaan we samen voor!

WZC Ter Meeren wil graag zorg dragen en gaat nog een stapje verder wat betreft zorgergonomie.  Om de zorg te ondersteunen en tevens preventief te handelen tegen het ontstaan van lichamelijke klachten werd er geïnvesteerd in een innovatieve tillift met een slimme , elektrische rijondersteuning.

Op de touch&move tillift met elektrische rijondersteuning zit een lampje dat je waarschuwt als je te veel (onnodige) kracht zet bij het duwen. Het lampje wordt dan rood. Ook hoor je dan een piepsignaal. Het lampje blijft groen als je de lift op een gezonde en rustige manier verrijdt.