Nieuwsbrief april

Beste bewoner

Ik was blij en verheugd, maar vooral trots om eindelijk collega’s en andere genodigden te mogen verwelkomen in onze mooie voor ons geslaagde vernieuwbouw, tijdens een officieel openings- en netwerkmoment. Tijdens het welkomstwoord heb ik ons vernieuwbouwconcept toegelicht, waarbij we heel wat elementen hebben meegenomen betreffende ecologie en duurzaamheid. Zo is er ons BEOveld voor zeer energiezuinige verwarming en bijna gratis koelen naast de mooie vijver en waddi’s om het hemelwater op het terrein te houden. Daarnaast hebben we de nieuwe technologieën en inzichten om kwaliteit van wonen en leven voor ouderen te bevorderen, in dit project zeker niet links laten liggen. Dit alles hebben ze dan ook aan den lijve kunnen ervaren tijdens een begeleide rondleiding. Een rondleiding die verwondering en enorme waardering opriep.

Ik heb tegelijkertijd ook meegegeven dat ik als directeur van Ter Meeren oprecht, ontzettend fier en dankbaar ben voor gans de ploeg medewerkers en vrijwilligers waarmee ik ben omringd. Het zijn zij die hier iedere dag het beste van zichzelf geven zodat de invulling van wonen, leven en zorg dragen voor, een ver gekend kwaliteitslabel is voor Ter Meeren. Een kwaliteitslabel dat ons wordt toegekend via de mooie deugddoende levensverhalen die hier door jullie worden verder gezet en via de mond aan mondverspreiding worden doorgegeven. Een dikke pluim voor al deze unieke medewerkers en vrijwilligers hier in huis.

Samen met jullie willen we dit jaar onze gedeelde sterke wil tot integratie en participatie aan het leven buiten ons mooie domein hoog op de agenda plaatsen. We hebben hierbij al enkele voorbereidende vergaderingen met de gemeente gehad betreffende het samen uitwerken van buurtwerking. De geplande projecten en activiteiten met het lokaal dienstencentrum worden door alle partijen als zeer waardevol ervaren. Zo zal er in samenwerking met de sportdienst een beweegroute op ons domein worden geïnstalleerd. Ik was dan ook blij dat burgemeester Danny Vangoidtsenhoven samen met ons Ter Meeren officieel heeft geopend met het symbolisch doorknippen van het rode lint

Eddy Devolder

 

Volledige nieuwsbrief: [ nieuwsbrief TM april 2024 ]- PDF