Werken in Ter Meeren

Trots op medewerkers en vrijwilligers:
Het zijn stuk voor stuk bevlogen mensen met een passie voor het breder zorgkader !
Vrijwilligers geven een meerwaarde aan de begeleiding van bewoners, een aanvulling bij de professionele zorg.

Kiezen voor zorg

Werken in Ter Meeren is werken in een hartelijke, aangename omgeving. Ter Meeren wil een plaats zijn waar medewerkers met volle goesting komen werken.Onze bouwstenen om dit te verwezenlijken zijn:

 • Respect en vertrouwen in ieders kunnen:
  wij willen het beste in mensen naar boven brengen zodat zij beter hun ambities kunnen realiseren.
 • Humor en collegialiteit:
  In Ter Meeren is er dus naast stevig werken ook ruimte voor humor.
 • Opleidingen:
  Interne en externe opleidingen geven kansen om te groeien in een bepaald deeldomein.
 • Doorbreken van het routinematige:
  Medewerkers krijgen kansen om zelf op zoek te gaan naar mogelijkheden en oplossingen. Voorstellen en initiatieven zijn steeds bespreekbaar met verantwoordelijken.
 • Aanwezigheid van professionele werk- en hulpmiddelen:
  tilliften, hoog-laagbedden, hoog-laagbaden, pc, specifieke professionele middelen in elke woning.
 • Professioneel leiderschap en dagelijkse begeleiding
 • Een respectvolle waardering en concurrentiële verloning.

 

Komen werken in Ter Meeren?

Kandideer voor één van de lopende vacatures of bezorg ons je spontane sollicitatie. We kijken voortdurend uit naar nieuwe medewerkers die onze passie voor zorg delen!

Een enthousiaste groep vrijwilligers

Vrijwilligers zijn er in de eerste plaats voor de bewoner. Omwille van de extra aandacht die zij geven, zijn ze in het dagelijkse leven van de bewoners een onmisbare schakel. Vrijwilliger zijn is niet geheel vrijblijvend. Het steunt op een aantal afspraken en persoonlijk engagement.

Mogelijke taken en ondersteuning

Vrijwilligers worden ingezet in diverse taken. In samenspraak met de coördinator wonen en leven en naargelang de interesse en beschikbare tijd wordt er een zinvolle en haalbare keuze gemaakt.

 • maaltijdbegeleiding: omdat er heel wat aandacht gaat naar waardige maaltijden is hulp tijdens maaltijden echt zeer welkom
 • begeleiding van bewoners tijdens consultaties buitenhuis
 • begeleiding van bewoners tijdens uitstappen
 • vervoer met het minibusje voor bezoekers van het centrum voor dagverzorging
 • ondersteuning van activiteiten, optredens, feestelijke gebeurtenissen en misvieringen
 • onthaal.

Wat kan een vrijwilliger verwachten?

 • veel warmte en respect van de bewoners
 • een taak die het best aansluit bij de wensen van de vrijwilliger
 • samenwerking met gemotiveerde medewerkers en in een hechte groep vrijwilligers
 • afsluiting van een verzekering
 • een open en professionele ondersteuning en omkadering
 • de mogelijkheid tot gratis middagmaaltijden

 

Meer informatie over vrijwilligerswerk?

Katrien Philips
E: katrien.philips@termeeren.be | T: 016 49 81 50