Werken in Ter Meeren

Trots op medewerkers:
Het zijn bevlogen mensen met een passie voor het breder zorgkader !

Trots op zorg

Werken in Ter Meeren is werken in een hartelijke, aangename omgeving. Ter Meeren wil een plaats zijn waar medewerkers met volle goesting komen werken.Onze bouwstenen om dit te verwezenlijken zijn:

 • Respect en vertrouwen in ieders kunnen:
  wij willen het beste in mensen naar boven brengen zodat zij beter hun ambities kunnen realiseren.
 • Humor en collegialiteit:
  In Ter Meeren wordt er dus naast stevig werken ook veel gelachen.
 • Opleidingen:
  Interne en externe opleidingen geven kansen om te groeien in een bepaald deeldomein.
 • Doorbreken van het routinematige:
  Medewerkers krijgen kansen om zelf op zoek te gaan naar mogelijkheden en oplossingen. Voorstellen en initiatieven zijn steeds bespreekbaar met verantwoordelijken.
 • Aanwezigheid van professionele werk- en hulpmiddelen:
  tilliften, hoog-laagbedden, hoog-laagbaden, pc, specifieke professionele middelen in elke woning.
 • Professioneel leiderschap en dagelijkse begeleiding
 • Een respectvolle waardering en verloning:
  • Vergoeding volgens wettelijke ziekenhuisbarema’s
  • 20 wettelijke vakantiedagen
  • 4 bijkomende vakantiedagen
  • Mogelijke overname anciënniteit
  • Anciënniteitverlof
  • Maaltijdcheques
  • Attractiviteitspremie
  • Functiepremie voor verpleegkundige referentiepersonen
  • Fietsvergoeding
  • Parkeergelegenheid