Projecten

In woonzorgcentrum Ter Meeren wordt continu geïnvesteerd in betere zorg en kwaliteitswinst voor de bewoners en hun omgeving. Wil je meer weten over andere projecten bij Woonzorgnet-Dijleland vzw en hoe jij jouw steentje bij kan dragen?  Kijk dan ook even naar onze STEUN-pagina’s.

  • Dankzij de firma Special Ad en een reeks lokale bedrijven die het project co-financieren hebben we vanaf 1 juni 2022 een deelauto ter beschikking. Deze multifunctionele wagen kan gehuurd worden voor uitstappen, consultaties, etc. door en voor (familie van) bewoners in WZC Ter Meeren en......

  • Met een toename van de zorgzwaarte bij een bewoner neemt ook de fysieke belasting van de medewerker flink toe. Vanuit ergonomische standpunt en als zorgende werkgever nemen wij initiatieven om de werkdruk en de werklast te verlagen. Bij één van zo’n initiatieven bekijken we samen......

  • We laten ons inspireren door ‘design voor dementie’ en kijken door een virtuele ‘dementiebril’ naar de architectuur en de interieur inrichting van onze nieuwbouw om de wereld te visualiseren zoals bewoners met dementie die ervaren.  Het is al langer geweten dat bijvoorbeeld de contrastwaarde van......

  • Dinsdagnamiddag 1 februari gaven we het startschot voor een innovatieproject in Ter Meeren. TOO of voluit Turn-Only-Once is een 1x draaien bedzorgconcept waarbij een multidisciplinaire groep zorgverleners in het woonzorgcentrum vernieuwende technieken en materialen zal toepassen en evalueren. Het doel is drieledig: zorg- en levenskwaliteit......

  • Al onze medewerkers zetten zich dagdagelijkse in voor de zorg van onze bewoners, hierbij durven ze zichzelf wel eens te vergeten. Daarom ondersteunen we in ons huis het project “Energiek de zomer in” dat ons toelaat om onze medewerkers te laten stilstaan bij hun beweeg-......

  • ‘De cliënt participeert en maakt het verschil’, ‘vraaggestuurde zorg’, ‘de cliënt centraal’, ‘eigen regie in eigen handen’, de bewoner als partner in de zorg’ … het zijn slogans, maar hoe maak je effectief werk van participatie, van inspraak en familiebetrokkenheid? Een open en gelijkwaardige dialoog......