Projecten

In woonzorgcentrum Ter Meeren wordt continu geïnvesteerd in betere zorg en kwaliteitswinst voor de bewoners en hun omgeving. Wil je meer weten over andere projecten bij Woonzorgnet-Dijleland vzw en hoe jij jouw steentje bij kan dragen?  Kijk dan ook even naar onze STEUN-pagina’s.

  • Al onze medewerkers zetten zich dagdagelijkse in voor de zorg van onze bewoners, hierbij durven ze zichzelf wel eens te vergeten. Daarom ondersteunen we in ons huis het project “Energiek de zomer in” dat ons toelaat om onze medewerkers te laten stilstaan bij hun beweeg-......

  • ‘De cliënt participeert en maakt het verschil’, ‘vraaggestuurde zorg’, ‘de cliënt centraal’, ‘eigen regie in eigen handen’, de bewoner als partner in de zorg’ … het zijn slogans, maar hoe maak je effectief werk van participatie, van inspraak en familiebetrokkenheid? Een open en gelijkwaardige dialoog......

  • Een ‘warme tuin’ is een aangepaste, soms een verhoogde, tuin in een woonzorgcentrum en biedt de kans aan bewoners om buiten actief bezig te zijn, of zelfs gewoon te genieten van het kijken naar de tuinierende mensen. Scholen of verenigingen uit de buurt worden actief betrokken bij de......

  • Vele patiënten zijn na het doormaken van een hersenberoerte ernstig geïnvalideerd. Er is een groep van patiënten die nood heeft aan revalidatie maar helaas een te laag revalidatie potentieel kent omwille van verschillende redenen. Deze patiënten hebben wel behoefte aan revalidatie doch niet in de......

  • Het verhaal van drie jaar InnovAge: een project waarbij zorgsector, bedrijven, kennisinstellingen, lokale overheden en vooral ook de gebruikers van al deze innovaties elkaar hebben gevonden. Woonzorgcentrum Ter Meeren was partner in het InnovAge-project voor het onderzoek naar revalidatie van patiënten met een herseninfarct in het......