Visie

Een concept gebaseerd op drie pijlers: WONENLEVENZORGEN

Woonzorgcentrum Ter Meeren wil in de eerste plaats een eerlijke woon-, leef- en zorgomgeving verzekeren: een plaats waar ouderen wonen, leven en mogen rekenen op deskundige zorg. Een plek waar zij zich goed voelen. Maar we willen ook een hartelijke werkomgeving creëren, met aandacht en respect voor de  medewerker. Enkel een open, dynamische en professionele organisatie met tevreden medewerkers, kan zorg dragen voor gelukkige mensen.

Wonen

Hier wonen is warmte: gezelligheid en veiligheid, een eigen plek.
Comfort en huiselijkheid: plaats, ruimte, rust, openheid om in te leven.

Zorgen

Hier zorg geven is: rekening houden met noden en behoeften, geborgenheid en ondersteuning bieden.
Met respect voor het unieke zijn van mensen,
voortdurend zoeken naar aanpassingen en streven naar persoonlijke zorg.

Leven

Hier wonen is een waardevolle voortzetting van wat belangrijk was en is in het leven.
Voortdurend zoeken naar evenwicht: tussen verleden en heden,
tussen vrijheid en aanpassing, tussen materiële omkadering en sfeer.
Deel uit maken van een sociaal netwerk in huis,
maar ook daarbuiten, in de nabij- en verderop gelegen maatschappij.
Familie, vrienden en bezoekers als onmisbare schakels die steeds welkom zijn.