Kleinschalig Genormaliseerd Wonen

Woonzorgcentrum Ter Meeren kiest samen met de partners van Woonzorgnet-Dijleland expliciet voor genormaliseerd wonen en kleinschaligheid in de zorg.

De cliënt participeert en maakt het verschil

Wonen in een herkenbare, huiselijke en vertrouwde omgeving, in woningen van 9 tot 15 bewoners, zoveel mogelijk als thuis georganiseerd.

Leven met maximaal behoud van eigen regie, voortzetten van gewoontes en sociale relaties, zelfs wanneer dat netwerk kleiner wordt.

Zorg rondom de cliënt georganiseerd, vertrekkend vanuit ieders levensverhaal, ritme, mogelijkheden en wensen. Denken in mogelijkheden en voortdurend zoeken naar oplossingen om de autonomie van cliënten maximaal kansen te geven.

Dat is waar we samen voor gaan: cliënten, familieleden, mantelzorgers blijven immers partners in de zorg en direct aanspreekpunt gedurende het volledig zorgtraject.  Alles wordt ingezet om de cliënt, familie en de omgeving zo nauw mogelijk te betrekken.

Kleinschaligheid is geen doel op zich, maar een middel om deze werkingsprincipes te realiseren.