Inspectieverslag Ter Meeren - AUG 2018

Zorginspectie

Alle woonzorgcentra in Vlaanderen vallen onder het kwaliteitsdecreet van 2003. Dat decreet verplicht de gezondheidsvoorzieningen om aan zijn gebruikers een verantwoorde hulp- en dienstverlening te geven en om het interne beleid dat dit veronderstelt, aan te tonen.

Om erkend te worden en te blijven, ondergaat een woonzorgcentrum regelmatig inspecties. Die worden uitgevoerd door de afdeling Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Alle informatie, modelverslagen en de inspectieprocedures kunt u raadplegen op: www.departementwvg.be/zorginspectie

De inspectieverslagen van de Zorginspectie zijn publiek. Het verslag van het onaangekondigd bezoek aan Ter Meeren, opgesteld op 21 augustus 2018, bevestigt dat de naleving van de regelgeving over de ganse lijn als ‘conform’ beschouwd wordt voor het woonzorgcentrum.

[Inspectieverslag Ter Meeren – 21 augustus 2018] – PDF